Halliburton Labs Anuncia un Grupo Inaugural de Compañías